Skapande skola – kreativt skrivande och interaktivt berättande

Nu är ansökan öppen för statsbidraget Skapande skola. Fram till 6 februari i år kan skolans huvudmän söka bidrag för läsåret 2024/2025 för att Sveriges grundskoleelever ska få möta professionella kulturaktörer och bland annat utveckla sitt eget skapande.

Octotext skulle gärna vara en av dessa aktörer. Här kommer några exempel på vad vi skulle kunna bidra med inom Skapande skola:


Kreativt skrivande

Kraften och lusten i kreativt skrivande och skapandet av berättelser är grundstenar i Octotext verksamhet. Vi har bland annat haft skrivworkshop för unga (13 år och uppåt) där deltagarna fick hitta uppslag till berättelser, öva på gestaltning och leka med text.

I ett Skapande skola-projekt skulle vi till exempel kunna bidra med att:

  • hålla i workshops inom kreativt skrivande, där elever får släppa loss sin fantasi och skriva utan prestige.

Interaktiva berättelser

Interaktiva berättelser innebär att uppleva istället för att konsumera. Genom att alla deltar i själva historien blir upplevelsen något som eleverna delar med varandra.En sorts interaktivt berättande är rollspel. Deltagarna agerar utifrån vissa givna ramar och rollbeskrivningar, men utan ett färdigskrivet manus, och bygger berättelsen tillsammans. Vi har till exempel skrivit och lett rollspelet ”Tänk om jag vore …” för en fritidsgrupp. Spelet var en del i en konstnärlig idéprocess, se här.

I ett Skapande skola-projekt skulle vi till exempel kunna bidra med att:

  • låta eleverna uppleva andra tider och platser, till exempel genom att skapa och spela historiska personer
  • laborera med olika former av berättande där eleverna kan skapa historier tillsammans
  • skapa interaktiva berättelser tillsammans med eleverna.

Tips: Vi samarbetar också med Lajvbyrån som specialiserat sig på interaktiva berättelser i form av lajv för barn och unga. Det finns ett antal färdigskrivna lajv som vi kan hjälpa till med att sätta upp.

Rulla till toppen