Berättande

Det finns ett oändligt antal berättelser och lika många sätt att berätta dem på. Hos Octotext är berättelserna tätt sammanlänkade med praktiskt och kreativt skrivande. Vi har flera olika tjänster som fokuserar på berättande på olika sätt. De har alla samskapande och inspiration som gemensam nämnare.


  • Berättelseworkshops: Vi undersöker vilka berättelser vi kan hitta runt omkring oss och inom oss. Läs vidare här.
  • Interaktiva berättelser: Octotext skriver och producerar interaktiva berättelser. I en interaktiv berättelse får mottagaren agera deltagare och uppleva innehållet istället för att enbart konsumera det. En interaktiv berättelse kan till exempel användas som verktyg vid förändringsarbete, eller helt enkelt för att skapa en upplevelse för deltagarna. Läs vidare här.
  • Samberättande: En berättelse behöver inte vara färdig för att kunna upplevas – man kan bygga den gemensamt under tiden som den berättas. Samberättande kan vara ett kraftfullt verktyg för att lyfta kreativiteten och samarbetsförmågan hos en grupp människor. Man kan antingen låta samberättandet ske över längre tid eller göra det på plats gemensamt.

Kontakta oss på info@octotext.se så knyter vi ihop våra berättelser.

Rulla till toppen