Det finns en tanke, eller fördom, om att skriva: det gör man bäst ensam och texten ska inte visas upp förrän den är klar. Men skriva gör man faktiskt bäst tillsammans.

Att arbeta med sina texter betyder inte att fokusera på knasig kommatering eller felstavade ord. Det går att fixa genom korrekturläsning. Att däremot hitta textens kärna och kunna omvandla tankar och funderingar till ord är krångligare. Fast det löser sig med utbildning, övning och respons.

Textknut

Skrivutbildning

Skrivandet som hantverk
Tidsåtgång: Hel- eller halvdag.

Octotexts skrivutbildning består av en föreläsning och workshops. Fokus ligger på textproduktion och textgenrer. Vi blottlägger fördomar om skrivandet och funderar över hur vi kan komma förbi dem.
Brakig_text

Föreläsning (exempel på innehåll)

  • Skrivprocessen – lustfyllt och plågsamt
  • Skrivandet – redskap för tanke och kommunikation
  • Kommunikativt skrivande

Workshops (exempel på innehåll)

  • Textgenrer
  • Innehåll och struktur
  • Stilistik
Textrespons

Skrivprocessen i praktiken
Tidsåtgång: Enligt överenskommelse.

Ok, ok. Ni vet rent teoretiskt hur man ska göra, och hur till exempel nyhetsbrevet ska vara uppbyggt, men det funkar ändå inte. Texten bråkar och vill inte bli klar. Så hur får ni ner era tankar i skrift? Hur blir idéerna till text? Tjänsten koncentrerar sig på vägen från idé till färdig text – skrivprocessen i praktiken helt enkelt. Målgrupp, syfte, struktur och stil står i centrum. Responsen kan ske individuellt eller i mindre grupper.

Textresponsen innebär:

  • Fokus på vägen från idé till färdig text
  • Respons istället för kritik
  • Nya infallsvinklar och konkreta förslag

Slalom