Interaktiv berättelse

Kanske vill man utforska den kommande verkligheten i ett förändringsarbete, kanske vill man bara uppleva en spännande historia tillsammans.

I en interaktiv berättelse ligger fokus på att just uppleva istället för att enbart konsumera. Just detta gör att interaktiva berättelser är ett bra verktyg för att förstå saker känslomässigt. Deltagarna agerar utifrån vissa givna ramar och rollbeskrivningar, men utan ett färdigskrivet manus, och bygger berättelsen tillsammans.

Interaktiva berättelser kan vara enkla scenarier eller rollspel, där man under ett par timmar spelar en färdigskriven roll. De kan också sträcka sig över flera tillfällen, och involvera deltagarna mer i förarbetet med roller och ramberättelse.

Octotext kan ta fram innehållet i berättelsen och anpassa det efter situation, behov och vem som deltar. Vi kan också spelleda färdiga scenarier och rollspel. Octotext har ett samarbete med Lajvbyrån och kan tillsammans med dem erbjuda ett flertal färdigskrivna scenarier.

Rulla till toppen