2023-10-06

Likväl och likaväl

En korrekturläsare är guld värd när man som redaktör är så inne i textens språk och stil att vissa saker går en förbi. I ett av manusen som vi jobbar med för tillfället uppmärksammade korrekturläsaren användningen av orden ”likväl” och ”likaväl” . Det finns likheter orden emellan: de är båda adverb och de skrivs nästan likadant, det skiljer en bokstav. Skillnaden ligger i betydelsen: orden är inte synonymer.

Likväl

lik|­väl [li´k‑ el. ‑vä´l] adverb
• än­då

Likaväl

lika väl el. lika|­väl [li´ka‑ el. ‑vä´l] adverb
• lika gärna; ​lika väl som

Källa: svenska.se, sökning på likväl respektive likaväl.

Man kan också besöka frågelådan på isof.se. Där svarar Språkrådets experter på frågor som har med svenska språket att göra. Till exempel har de svarat på just den här frågan gällande ”likväl”.

Hur används de båda orden då? Om man kollar på Google Trends statistik kan man se att det inte har skett några drastiska förändringar – folk verkar söka på ”likväl” samt ”likaväl” ungefär lika mycket nu som för fem år sedan.

Men finns det en tendens till att ordens betydelser håller på att smälta samman, och åt vilket håll i så fall? En snabb koll i Språkbankens verktyg KORP verkar visa att ”lika väl” används i sin ordbokliga betydelse, medan ”likväl” (synonymt med ”ändå”) verkar användas fel en stor del av gångerna – i alla fall av SVT Nyheter:

Exemplen i skärmdumpen ovan är från mitten av 00-talet, men det verkar vara samma förhållande mellan rätt och fel även i nyare texter.

Om man däremot ändrar till att söka i tidningen Göteborgs-Postens artiklar hittar man nästan inga felaktiga ”likväl” alls, medan man om man söker i ”Webbnyheter” kan se väldigt många felaktiga användningar. Även i finlandssvenska källor är andelen felaktiga ”likväl” rätt så låg, men det skulle krävas en mer ordentlig undersökning för att veta om det har med skillnader i språket att göra eller om det bara rör typen av källmaterial.

KORP är ett fantastiskt verktyg. En stor eloge till Språkdata på Göteborgs universitet som gör ett jättejobb med att tillgängliggöra sina verktyg och resurser för allmänheten.

Rulla till toppen