Verksbeskrivning inskickad

Har precis skickat in verksbeskrivning till Manifestation Lövholmen. Den lyder:

”Förvandlingen” är en stilistisk strävan att fånga in sköra tanketrådar och varsamt forma dem till en begriplighet. Genom en lingvistisk urvalsprocess har skribentens unika språk definierats. Under skrivprocessens gång har de ursprungliga textfragmenten itererats till en helhet där ordens makt står i centrum. Effekten är läsarens egen. Skribenten saknar tolkningsföreträde.