Vecka 10: Kategorisering, struktur och beslut

Ibland behöver man tänka krångligt för att komma fram till hur man jobbar enkelt. I alla fall var det så det kändes förra veckan när jag hade många utkast, många tankar och många förslag som jag inte visste hur jag få fason på. En del i ett projekt behövde förfinas och ansas. Hur detta skulle gå till var oklart. Jag prövade olika modeller och kategorier, tänkte lite, modifierade, prövade igen.

Till slut landade det. Det gick att ta ett beslut. Lösningen var enkel och strukturen höll. Men jag hade inte kommit dit utan att krångla på vägen. Så kan det gå.