Octobyrån – äkthet och fantasi

Tillsammans med västkustbaserade Lajvbyrån har vi nu skapat en gemensam arena för projekt där vi kan samverka, både med varandra och andra. Låt oss presentera … Octobyrån!