Interaktivt berättande

Berättelser har funnits lika länge som människan. Det finns ett oändligt antal berättelser och lika många sätt att berätta dem på.

Interaktiva berättelser och lärande hör ihop. Vi lär oss genom att delta, genom att känna, genom att uppleva. Att tillsammans utforska berättelsens innehåll skapar ett hållbart, lustfyllt lärande.

Octotext skriver och producerar såväl rollspel som andra sorters interaktivt berättande. Vi tar fram anpassade scenarier för ert företag, förening, bibliotek eller skola. Tillsammans laborerar vi med berättandets former. En berättelse behöver inte vara färdig för att kunna upplevas – man kan bygga den gemensamt.

Vi har ett samarbete med Lajvbyrån i Göteborg och kan tillsammans med dem även erbjuda ett flertal färdigskrivna scenarier.