Högsta betyg hos BTJ

Ibland lönar det sig att be författaren redigera sitt manus 🙂 Som när Corrado Mattas bok På vetenskaplig grund (Liber, 2020) får högsta betyg av BTJ:s lektör. Om jag är nöjd? Jajjemän.

”Matta är föredömligt logisk, tydlig, heltäckande och skarpsynt i sin argumentering, och hans angelägna undersökning klarlägger och exemplifierar, men också problematiserar, sambandet mellan pedagogik och vetenskap i skolans styrdokument, vilka möjliga avsikter som ligger bakom skrivningarna och vilka tolkningsmöjligheterna är. Boken bör därmed vara ett måste för alla lärare.”

Helhetsbetyg: 5 av 5
BTJ-häftet nr 20, 2020